Foto © Natuurmonumenten

Vangroenewaarde

Vangroenewaarde wil een hoge natuurambitie in cultuurlandschappen mogelijk maken tegen een betaalbare prijs, ook op de lange termijn. Ambitieus? Zeker, maar het is mogelijk.

Om dat te kunnen bereiken is het nodig om voedselproductie meer in evenwicht te brengen met biodiversiteit en de tegenstelling tussen natuur en landbouw te verkleinen. Daarbij zijn boeren en terreinbeheerders die elkaars taal spreken en natuurondernemers die in en met de natuur werken van onschatbare groene waarde.

Daarom ondersteunt vangroenewaarde hen bij het realiseren van hun ambities met kennis en kunde op het gebied van integratie van natuur, voedselproductie en ondernemerschap. Dat doen wij onder andere met cursussen en door initiatiefnemers op individueel niveau te begeleiden.