Foto © Staatsbosbeheer

Advies

U wilt uw van-groene-waarde volledig tot zijn recht laten komen, maar u kunt wel wat advies gebruiken om ervoor te zorgen dat ook op uw bedrijf natuurbeheer en voedselproductie hand in hand gaan?

Wij hebben in ons team experts die u graag verder helpen:

* mensen met specifieke kennis, bijvoorbeeld over weidevogelbeheer of over natuurlijk graslandbeheer, met oog voor het geheel van een natuurgericht bedrijf

* mensen met kennis van veranderprocessen; hoe pak je dat nu aan, zo’n verandering richting een groen bedrijf.

* mensen die uw plannen kunnen omzetten in concrete inrichtingsschetsen, ze kunnen doorrekenen en goed op papier zetten en/of die de juridische vertaling kunnen maken voor een bestemmingsplan.


Voor meer informatie en een advies op maat vragen we u contact met ons op te nemen. Geef aan wat voor soort bedrijf u heeft en waar u graag advies over zou krijgen. Wij zorgen ervoor dat de juiste persoon met u contact opneemt.