Inleiding beheer natuurgrasland

De inleiding bestaat uit 6 dagdelen (3 hele dagen) en is bedoeld voor ondernemers die kennis willen maken met natuurlijk graslandbeheer en voor loonwerkers en anderen, die beheer op natuurgrasland uitvoeren in opdracht van een grondeigenaar. 

In deze kennismakingcursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

* Leer kijken door de bril van de natuurbeheerder; wat zijn zijn/haar doelen? Wat is het verschil tussen agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer?
* De kwetsbaarheid van natuurgebieden; hoe herken je beschadigingen en hadden die voorkomen kunnen worden?
* Probleemkruiden; welke soorten zijn typerend voor welke omstandigheden. Ook goed om te weten: niet alle probleemkruiden zijn ook een probleem voor de natuur.
* Verschraling; het hoe, wat, waar en waarom.
* Verschillende manieren van graslandgebruik: wat zijn de effecten van verschillende manieren? Maaien of beweiden? En hoe dan?

Waar het binnen deze thema’s precies over gaat, dat hangt af van het gebied waar de cursus wordt gegeven en de onderwerpen die boswachters en/of pachters inbrengen.

Na afloop kennen cursisten de basisbeginselen van natuurlijk graslandbeheer en hebben ze onder andere kennis gemaakt met de meest voorkomende natuurdoeltypen en beheermaatregelen.

Prijs: € 420