Niveau 1 Natuurondernemer

De cursus op dit niveau bestaat uit minimaal 16 dagdelen en richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar.  De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Na afloop kent u de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en kent u de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. 

Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Klik op de knop 'Beschrijving modules niveau 1' voor meer informatie.

Prijs: € 1.120 (exclusief BTW)

Beschrijving modules niveau 1